Privacy- en cookieverklaring

Privacy en cookies

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Van de Bunt Interieur en de merknamen Love Your Interior & Build Your Interior Business
Sportlaan 271
2566 KJ Den Haag
0627208727

Kvk 64742881

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening GegevensbeschermingVoor de website en de werking van de website (www.vandebuntinterieur.nl, www.loveyourinterior.nl en www.buildyourinteriorbusiness.nl ) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Van de Bunt Interieur gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Van de Bunt Interieur willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailblue kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 1. Social Media Kanalen

Van de Bunt Interieur maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube en TikTok. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Van de Bunt Interieur gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 1. Privacy algemeen

Van de Bunt Interieur verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt bijvoorbeeld bij de aankoop van een product of dienst.

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen.

Met deze gegevens kunnen we jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.

Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een online betaalservice. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij niet.

Nieuwsbrief
Je krijgt alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailblue gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever
Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e- mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier. Naar aanleiding van de weggever kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Online leeromgeving

Contactgegevens
Om jou deel te kunnen laten nemen aan de online leeromgeving hebben wij jouw e- mailadres en naam nodig. Op deze manier kunnen we jou voorzien van een account. Daarnaast houden we je op de hoogte van de lessen die we aanbieden via e-mails.

Je account
Voor de online leeromgeving heb je een account nodig. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam en e-mailaders. Er wordt automatisch een wachtwoord voor jou gegenereerd zodat jij veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kan je veranderen wanneer je eenmaal bent ingelogd.

Bij je account hoort ook een logboek waarin wij kunnen inzien hoe vaak je inlogt en vanaf welk IP- adres. Wij doen niks met deze gegevens, totdat jij contact opneemt om misbruik van jouw account te melden.

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Van de Bunt Interieur een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • – De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, account voor de online leeromgeving en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • – De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • – Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Van de Bunt Interieur haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Van de Bunt Interieur geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 1. Delen met anderen

Van de Bunt Interieur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Van de Bunt Interieur een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Van de Bunt Interieur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Van de Bunt Interieur bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • – De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • – Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons.
 • – De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaart voor eventuele komende aanpassingen.
 • – Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, het account of de aangemaakte gebruiker, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • – Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Van de Bunt Interieur heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

 1. Beveiliging van gegevens

Van de Bunt Interieur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 1. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.